ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ РАС
Програм за професионалну обраду српског текста и пословну преписку.
Програмски пакет РАС (за MS Word 2003-2010) састоји се од програма за правописну проверу текста, за поделу речи на слогове у Ворду и конверзију кодних страна, као и ћирилице у латиницу и обратно. То је најпрофесионалније урађен пакет за српски језик, који се користи у скоро свим издавачко-графичким кућама, бројним научним и културним институцијама, а купац је и Завод за информатику и интернет Републике Србије за све републичке органе, организације и локалну самоуправу (до верзије Ворда 2003).
Министарство просвете Републике Србије препоручило је РАС основним и средњим школама као наставно учило. Пакет омогућује квалитетну обраду српског текста. Постојећа верзија програма ради у Ворду од верзије ХР до 2010.

РАС РТФ ХИФЕНАТОР
Програм за професионални прелом текста, самостална апликација за поделу речи на слогове.
РАС ртф хифенатор је програм за професионални прелом текста, самостална апликација за поделу речи на слогове, који у потпуности ради према српским правописним правилима, са ћирилицом и латиницом, са свим постојећим кодним распоредима. Текст обрађен у овом програму може се пребацивати у Индизајн, Кварк, Вентуру, Ворд итд.

ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК
Најпотпунији правописни речник српског књижевног језика.
Правописни речник српског језика урађен је на основу Речника Српске академије наука и уметности и Речника Матице српске и постојеће правописне литературе (на основу правописа из 1960, 1993. и 2010. године). Речник има око 123.000 детаљно обрађених и акцентованих речи, по потреби са коментарима и напоменама.

ГРАМАТИЧКИ РЕЧНИК СРПСКОГА ЈЕЗИК
Граматички речник српскога језика је најновији софтверски производ фирме Србософт, на коме је рађено у протекле 4 године.
Речник има репрезентативну базу од 118.000 речи (око 54.000 именица, око 21.000 глагола, око 31.000 придева и 10.000 речи осталих врста).
Све променљиве речи обрађене су по морфолошко-акценатским типовима, а у појединостима решавана је и синтаксичка проблематика.
Уз све речи дата је комплетна акценатска слика, тако да је остао још један корак до ортоепског речника, који је преко потребан спикерима на радију и телевизији.
База Речника је тако структурирана да је врло лако извршити фонетску, морфолошку и синтаксичку доградњу и извести одговарајућа граматичка правила, уз израду пратећих програма који би омогућили интерактивно коришћење Речника.
Без овог Граматичког речника не може се замислити израда било које озбиљне граматике српског језика, а камоли нормативне. И посебно наглашавамо: Српски граматички речник, са осталим већ урађеним софтвером, уз широку доступност преко свих средстава која имају приступ интернету, добро ће доћи ученицима основних и средњих школа, студентима, наставницима и професорима, као и свим образованим људима који држе до правилности и лепоте писане речи, а да не говоримо о научно-наставном раду.
Поред тога, овај речник ће моћи послужити и као база за једнојезичне, двојезичне и вишејезичне речнике.
Обраћамо се корисницима Речника са молбом да нам укажу на све пропусте и недостатке у изложеном материјалу, како бисмо их благовремено исправили.

Одлуке државних органа, културних и осталих институција везане за наше програме, као и мишљења лингвиста и културних радника можете погледати на овом линку.

РЕЧНИК СРПСКОГА ЈЕЗИКА
Највећи српски речник књижевног и народног језика – преко 307.000 одредница.
Користи се искључиво преко нашег сајта.
Речник српског језика, 307.000 речи и преко 11.000.000 облика речи, урађен је на основу 18 томова Речника Српске академије наука и уметности и 3 последња тома Речника Матице српске.

СРПСКИ РЈЕЧНИК ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА
Дигитализована верзија четвртог државног издања.
Српски рјечник Вука Стефановића Караџића, српско-немачки и српско-латински рјечник; етнографска, географска и историјска читанка и први енциклопедијски лексикон о српском народу. Са овим Рјечником и народним умотворинама ушли смо у културни свет Европе.

РЈЕЧНИК ИЗ КЊИЖЕВНИХ СТАРИНА СРПСКИХ Ђ. ДАНИЧИЋА
Речник српскословенског језика.
Рјечник из књижевних старина српских Ђ. Даничића, рађен на основу повеља и других историјских записа. Има око 16.000 речи, са најбогатијом збирком имена, презимена, имена места, имена историјских личности и термина из друштвено-правног живота. Овај речник спушта вертикалу српског језика до 12. века.

ЛАТИНСКО-СРПСКИ РЕЧНИК
Једини наш дигитални латинско-српски речник.
Латинско-српски речник Јована Ђорђевића, двојезични речник и једна врста енциклопедије места, догађаја, личности и друштвеног живота империје која се простирала на три континента.

СРПСКО-РУМУНСКИ РЕЧНИК
Српско-румунски речник проф. др Милета Томића (преко 100.000 српских речи).

ИТАЛИЈАНСКО-СРПСКИ И СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ПОСЛОВНИ РЕЧНИК
Италијанско-српски и Српско-италијански пословни речник Мирјане Косовић, у једној програмској целини, око 10.000 речи.

СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ОПШТИ РЕЧНИК
Српско-италијански општи речник Мирјане Косовић (око 30.000 речи).

МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК
Енциклопедијски латинско-српски и вишејезични речник медицинских термина и дијагноза.
Латинско-српски медицински енциклопедијски речник проф. др Миодрага Одавића, са преко 50.000 латинских одредница и око 200.000 пододредница, са комплетном медицинском дијагностиком преведеном на српски језик и описом свих болести, са регистрима на 4 језика: на енглеском, француском, немачком и италијанском језику и са речником синонима.

УСКОЧКИ РЕЧНИК
Ускочки речник Милије Станића, дугогодишњег сарадника Института за српски језик САНУ, представља допуњену и поправљену верзију двотомног штампаног издања које је објавила Научна књига 1990–1991. године.

Дигитално издање Ускочког речника се појављује трудом и залагањем Милице Николић, кћерке Милије Станића и наследнице ауторских права, и фирме Србософт. Оба тома штампаног издања су скенирана, рашчитана, коригована и акцентована. У овој фази исправљене су већ раније откривене грешке и друге које нису запажене, затим су додате нове речи и значења које је аутор оставио на листићима. Иза тих речи стоји у заградама ознака Додатак.

Ускочки речник са 47.628 одредница и неколико стотина хиљада значења представља највредније дело лексикографа и филолога Милије Станиће из његове библиографије од неколико хиљада јединица и после првог издања Вуковог Српског рјечника најбољи дијалекатски речник који улази у основицу српског књижевног језика. У њему су не само речи (обрађене акценатски и фонетски) и значења из ускочког говора који се по било којем критеријуму разликују од Вуковог Српског рјечника, него и речити докуменат о животу племена Ускока и његов живописни лексикон, који ће бити полазиште и инспирација свима који буду писали о овом племену, не само научно и језички него и литерарно (како је већ поступио академик Миро Вуксановић у трилогији Семољ гора, Семољ земља и Семољ људи).

Речник објављујемо из разлога што је штампано издање одавно распродато, па се за њим осећа потреба, и то као дуг кћерке Милице Николић према оцу и колегијални дуг Милорада Симића према аутору Ускочког речника и као сведочанство да смо имали људе способне за велика прегнућа, која би данас била непоновљива.

Предговор аутора
Биографија и библиографија Милије Станића I
Биографија и библиографија Милије Станића II
Миро Вуксановић о Ускочком речнику
Ускочки речник према Вуковом Рјечнику

ГЕОГРАФСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НАСЕЉА СРБИЈЕ
Дигитализовано кориговано издање истоимене енциклопедије Географског факултета у Београду.
Географска енциклопедија насеља Србије, кориговано издање истоимене енциклопедије (у четири тома), која је урађена на Географском факултету у Београду у периоду 1998–2002. године, под руководством проф. др Србољуба Стаменковића. Енциклопедијом су обухваћена сва насеља Републике Србије која имају статус самосталних насеља. Географска енциклопедија насеља Србије нуди податке о географском положају насеља, о типу насеља и првим поменима имена насеља, о становништву, о пореклу, националној и верској припадности становништва, о привреди, знаменитостима, славама и преславама, о вашарима и пијачним данима и низ других података који читаоцу и истраживачу могу бити од користи.