СОФТВЕР АГЕНЦИЈЕ СРБОСОФТ

Пакет за српски језик

ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ РАС састоји се од програма за правописну проверу текста, за поделу речи на слогове и конверзију кодних страна и словних фонтова. То је најпрофесионалније урађен пакет за српски језик, који се користи у скоро свим издавачко- графичким кућама, бројним научним и културним институцијама, а купац је и Завод за информатику и Интернет Републике Србије за све републичке органе, организације и локалну самоуправу. Министарство просвете РАС је препоручило основним и средњим школама као наставно учило. Пакет омогућује квалитетну обраду српског текста, и као такав је потребан на свим рачунарима у свим установама.
Постојећа верзија програма ради у верзијама Ворда од XP до 2016.
Напомена: Функционише и онлајн на нашем сајту.

РАС РТФ ХИФЕНАТОР je програм за професионални прелом текста, самостална апликација за поделу речи на слогове.Купује се једном и заувек, јер нема верзија као код других програма. Ради у потпуности према српским правописним правилима, са ћирилицом и латиницом, са свим постојећим кодним распоредима. Текст растављен на слогове у овом програму може се пребацивати у Индизајн, Кварк, Вентуру, Ворд итд., то јест може се даље обрађивати у било ком едитору.

ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГА ЈЕЗИКА урађен је на основу Речника Српске академије наука и уметности и Речника Матице српске и постојеће правописне литературе (на основу правописа из 1960, 1993. и 2010. године). Речник има око 123.000 детаљно обрађених и акцентованих речи, по потреби са коментарима и Напоменама.
Напомена: Функционише и онлајн на нашем сајту.

РЕЧНИК СРПСКОГА ЈЕЗИКА највећи је српски речник књижевног и народног језика – преко 307.000 одредница и преко 11.000.000 облика речи урађен је на основу 18 томова Речника Српске академије наука и уметности и 3 последња тома Речника Матице српске.
Напомена: Српски електронски речник користи се ИСКЉУЧИВО онлајн на нашем сајту.

СРПСКИ РЈЕЧНИК ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА, српско-немачки и српско-латински рјечник; етнографска, географска и историјска читанка и први енциклопедијски лексикон о српском народу. Са овим Рјечником и народним умотворинама ушли смо у културни свет Европе.
Напомена: Функционише и онлајн на нашем сајту.

РЈЕЧНИК ИЗ КЊИЖЕВНИХ СТАРИНА СРПСКИХ Ђ. ДАНИЧИЋА, рађен на основу повеља и других историјских записа. Има око 16.000 речи, са најбогатијом збирком имена, презимена, имена места, имена историјских личности и термина из друштвено-правног живота. Овај речник спушта вертикалу српског језика до 12. века.

ЛАТИНСКО-СРПСКИ РЕЧНИК, jедини наш дигитални латинско-српски речник, дело Јована Ђорђевића, двојезични речник и једна врста енциклопедије места, догађаја, личности и друштвеног живота империје која се простирала на три континента.

СРПСКО-РУМУНСКИ РЕЧНИК проф. др Милета Томића (преко 100.000 српских речи).

ИТАЛИЈАНСКО-СРПСКИ И СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ПОСЛОВНИ РЕЧНИК Мирјане Косовић, у једној програмској целини, око 10.000 речи.
Напомена: Функционише и онлајн на нашем сајту.

СРПСКО-ИТАЛИЈАНСКИ ОПШТИ РЕЧНИК Мирјане Косовић (око 30.000 речи).
Напомена: Функционише и онлајн на нашем сајту.

ЛАТИНСКО-СРПСКИ ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКИ МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК проф. др Миодрага Одавића, са преко 50.000 латинских одредница и око 200.000 пододредница, са комплетном медицинском дијагностиком преведеном на српски језик и описом свих болести, са регистрима на 4 језика: на енглеском, француском, немачком и италијанском језику и са речником синонима.

ГЕОГРАФСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НАСЕЉА СРБИЈЕ, дигитализовано кориговано издање истоимене енциклопедије Географског факултета у Београду.кориговано издање истоимене енциклопедије (у четири тома), која је урађена на Географском факултету у Београду у периоду 1998–2002. године, под руководством проф. др Србољуба Стаменковића. Енциклопедијом су обухваћена сва насеља Републике Србије која имају статус самосталних насеља. Географска енциклопедија насеља Србије нуди податке о географском положају насеља, о типу насеља и првим поменима имена насеља, о становништву, о пореклу, националној и верској припадности становништва, о привреди, знаменитостима, славама и преславама, о вашарима и пијачним данима и низ других података који читаоцу и истраживачу могу бити од користи.